Επικύρωση της συνεργασίας του οίκου Cappellini με τη RicheGallery

O Giulio Cappellini, εκπρόσωπος του σύγχρονου design,
στην Κηφισιά για την επικύρωση της συνεργασίας του οίκου 
με τη RicheGallery

ο Giulio Cappellini επισκέφτηκε την Ελλάδα ως βασικός ομιλητής σε μια βραδιά διαλόγου σύγχρονης τέχνης και design, επικυρώνοντας τη συνεργασία και την εκπροσώπηση του οίκου Cappellini από τη RicheGallery με παρόντες τους εικαστικούς Άγγελο Αντωνόπουλο, Γρηγόρη Λαγό, Κωνσταντίνο Ξενάκη και Vassiliki, οι οποίοι τίμησαν τη βραδιά με τα έργα τους και έργα του Γιώργου Ζογγολόπουλου, τα οποία παραχωρήθηκαν από το ίδρυμα του.

Share